Yağ, Duman ve Koku Kontrolü

Yağ, Duman ve Koku Kontrolü

Endüstriyel mutfak ve yemekhanelerde plate, ızgara, fırın, mangal, ocak, tandır ve benzeri pişiricilerde pişirme esnasında 

oluşan yağ, yağ buharı, duman, is ve koku gibi çevreyi ve insanları olumsuz etkileyen etmenler, işletmede çalışan personelleri

de olumsuz yönde etkileyebildiği gibi, işletme içerisindeki misafirlerinizin de konforunu olumsuz yönde etkilemekte ve aynı zamanda

prestij ve para kaybına neden olmaktadır. Bu gibi olumsuzlukları engellemek için tercih edilmesi gereken en etkili sistem elektrostatik

filtre ve ozon filtre sistemidir.

Pişirme sırasında yüksek sıcaklık ile birlikte, gıdaların içerisindeki ve ilave ettiğimiz yağ buharlaşıp ortam havasına dahil

olarak içeride bulunanlar için rahatsız edici bir ortam oluşturur. Buna bağlı olarak endüstriyel tip bir davlumbaz ile, oluşan

yağ, yağ buharı, duman, is ve benzeri partikülleri hava kanalları yardımıyla atmosfere bırakılır. Fakat, atık havanın bırakıldığı

alanda bulunan her şey bu atık havadan olumsuz etkilenmekte ve işletmeler için sorun  teşkil etmektedir. İşletme etrafındaki

yaşam alanlarını olumsuz etkilememek ve çirkin aynı zamanda da uygulanması çok zor olan bacalardan kurtulmak için

elektrostatik filtre ve ozon filtreler kullanılmalıdır. Elektrostatik filtreler aynı zamanda yağ, is ve dumanı bloke ettiğinden, kanalların ve

aspiratörün yağlanmasını engelleyerek hem yangın riskini ortadan kaldırmakta, hem de oldukça zor ve tam anlamıyla gerçekleşmeyen

kanal bakım maliyetlerini de ortadan kaldırmaktadır. Yıka-tak filtre sistemi sayesinde işletme için sarf maliyeti sıfıra inmektedir. RydAiR 

Elektrostatik filtreler, aspiratör yardımıyla pişirme yapılan davlumbazdan alınan hava içerisindeki bilimum atık hava ve partikülleri 

yüksek gerilimli iyonizer bölümden geçirerek negatif yüklü iyonlar haline dönüştürürler ve buradan da pozitif ve negatif sıralı alüminyum 

plakalardan oluşmuş kollektör kısmından geçer ve pozitif yüklü alüminyum plakalar tarafından bu bilimum atık hava ve partiküller yakalar. 

Böylelikle atmosfere atılan atık havas yaklaşık %95-%99 oranında filtre edilerek, temiz olarak atmosfere bırakılmış olur. Bu şekilde

çalışanlarınızı ve işletmenizi ziyaret eden misafirlerinizi daha konforlu bir ortamda ağırlamış olursunuz. Aynı zamanda da çevreci

tutumunuzla doğanın korunmasına bir katkı sizler sağlamış olursunuz.